Nordic Consulting Team

Peter Bundgard, född 1960, dansk, Partner

Peter Bundgard har mer än 25 års erfarenhet både i internationella koncerner och egna företag. Han är en utpräglad säljare, som är bekant med alla aspekter av både direkt och indirekt försäljning. År 2000 startade han ett joint venture tillsammans med ett riskkapitalföretag i vilket han var direktör tills han sålde den till en börsnoterad amerikansk grupp under 2011.

Peter Bundgard flyttade till Tyskland som 18-åring, där utbildade han sig till Industriekaufmann, innan han 1981 startade sin karriär med försäljning av utrustning inom IKT Informations- och Kommunikationsteknologi.

Hans fokus ligger på företagsbyggnad, företagsledning, försäljning och marknadsföring, affärsutveckling, projektledning, press & PR, personalsökning, turnaround management, omstrukturering, personalreduktion, omstrukturering, krishantering (insolvens)

Språk:
- Danska modersmål
- Tyska flytande
- Engelska flytande
- Svenska baskunskaper
- Norska baskunskaper.

Vita Peter Bundgard

Michael Krüger, född 1957, tysk, Partner

Michael Krüger har mer än 20 års erfarenhet från ett stort tyskt försäkringsbolag. Inom områdena liv- och sjukförsäkring har han utövat diverse försäljningsaktiviteter, som distriktschef och senare som platschef i mäklare försäljning. Senare grundade han flera företag, i vilka han har varit delägare och VD.

Efter hans utbildning som försäkringsman studerade han ekonomi och tog sin examen i företagsekonomi.

Hans fokus ligger på företagsledning, försäljning och finansiella tjänster.

Språk:
- Tyska modersmål
- Engelska flytande.

Vita Michael Krüger

Alexander Hamann, född 1978, tysk/britisk, Partner

Alexander Hamann studerade, efter sin utbildning som industrimekaniker, till affärsingenjör. Efter avslutade studier började han sin karriär inom försäljning i ett stort tyskt företag. Vid en ålder av 27 år grundade han sitt första företag, och sedan följde flera företag inom maskintillverknings- och återvinningsindustrin.

År 2015 sålde han sitt sista företaget och har sedan dess fokuserat på rådgivning.

Han beskriver sig själv som jordnära, stark ledare och visionär.

Hans fokus ligger på företagsledning, affärsutveckling, försäljning och controlling.

Språk:
- Tyska modersmål
- Engelska modersmål.

Vita Alexander Hamann