Interim Management & Rådgivning

Nordic Consulting Team in Hamburg – Managementkonsult, Interim Management, Sales Consulting, Omstrukturering och mer

Letar du efter ett konsultföretag som kan hjälpa dig på den tyska marknaden? Om så är fallet har du här kommit till rätt plats. Vi är specialiserade på etablering och expansion av företag på den tyska marknaden och arbetar som rådgivande konsulter samt interim management.

Om du behöver råd i ledning och försäljning på den tyska marknaden eller exporterar till Tyskland, finns vi med många års erfarenhet. Ditt företags framtida utveckling i Tyskland kräver en väl genomtänkt strategi. Vårt råd hjälper dig att förstå det bästa tillvägagångssättet på den tyska marknaden.

Vänligen kontakta oss utan förpliktelse - Vi ser fram emot din förfrågan.

Interim Management

Som konsultföretag i Hamburg är vi specialiserade på interim management. Om du planerar att starta en ny filial eller ett dotterbolag i Tyskland vill vi ta en eller flera av de ledande befattningarna under en viss tid tills en total lokal ledningsgrupp är på plats. Dessutom tjänar vi som interim manager i samband med en omstrukturering eller för tillfälliga projekt. Tack vare våra många års erfarenhet av ledarskap kan vi ge rätt råd eller erbjuda interim management i Tyskland. Som erfarna entreprenörer ligger vår styrka i att hitta pragmatiska lösningar till alla utmaningar. Du kommer att dra stor nytta av vår övergripande erfarenhet om du engagerar Nordic Consulting Team som din rådgivare eller interim manager i Tyskland.

Omstrukturering

Befinner sig ditt företag i en ekonomisk kris eller är det inte lönsamt? Om så är fallet kan en omstrukturering vara rätt åtgärd. När du omstrukturerar ditt företag optimeras kostnader och intäkter med en reviderad affärsstrategi som återställer tydlig och transparent funktionskontroll och ökad lönsamhet. Ofta är en personalminskning också avgörande för en framgångsrik omstrukturering. Vi har erfarenhet av att utföra denna typ av förtroendebaserad och konfidentiell rådgivning i samband med en omstruktureringsprocess och skulle vilja göra en sådan optimering i nära samarbete med dig. Framgångsrik omstrukturering kräver att justeringen genomförs så snabbt som möjligt. Så vänta inte för länge för med att söka hjälp från experter.

Försäljningsrådgivning

Behöver du råd om hur du kan förbättra din försäljning i Tyskland? Med vår försäljningserfarenhet är vi tillgängliga för säljrådgivning. Inom denna typ av rådgivning identifierar vi potentialer och utarbetar en marknads- och konkurrensanalys, om du vill. Din försäljningsorganisation kommer att stärka sin insikt genom vårt råd och därmed få den kunskap som krävs för att öka försäljningstillväxten. I vissa fall är det nödvändigt att omstrukturera din försäljningsavdelning. Även i detta fall är vi tillgängliga. Som ledningsrekryterings- och HR-konsulter söker och finner vi betrodda nyckelpersoner inom försäljning i samband med omstrukturering.

Strategi: Råd om nya affärsmodeller

Som erfarna managementkonsulter vill vi också stödja dig i utvecklingen av din affärsstrategi eller om du vill introducera nya produkter eller tjänster på den tyska marknaden. Vi hjälper dig att utveckla och utvärdera nya affärsmodeller för Tyskland och analysera allmänna försäljningsmöjligheter - eller möjligheter i specifika segment. Med hänsyn till alla grundläggande förutsättningar skapar vi en individuell strategi för dig. Genom vår medverkan kommer du att lära dig att få ut det mesta av den tyska marknaden och uppnå dina försäljnings- och resultatmål. Utveckling och genomförande av rätt nyckeltal för tillväxtmätning spelar också en viktig roll.

Strategi, konsultation, omstrukturering i Hamburg

Är du ett företag som söker rådgivning i Hamburg-området? Vi arbetar inte bara som rådgivande konsulter, utan stöder dig också i form av interim management, till exempel i en omstrukturering. Om du behöver stärka din tyska försäljningsavdelning eller vill optimera dina försäljningsprocesser, så är vi rätt rådgivare för ditt företag. Framgångsrik utveckling av nya affärsenheter bygger på en målinriktad strategi för Tyskland. Vårt råd kommer att stärka dina försäljningsmöjligheterna för nya produkter och tjänster i Tyskland, med hänsyn till den befintliga konkurrenssituationen på marknaden.

 

Vänligen kontakta oss utan förpliktelse - vi ser fram emot din förfrågan!