Interim Management

Vi fyller vakanta ledningspositioner - även för en begränsad tid

Dra nytta av vår gedigna erfarenhet inom företagsledning - även under en begränsad tid.

Vi kan utföra management uppgifter i samband med:

- Tidsbegränsade projekt
- Besättning av vakanta ledningspositioner
- Omstrukturering
- Uppbyggnad av nya affärsområden
- Etablering av dotterbolag.