Testa oss

 

Lär känna oss:

För att du ska få möjlighet att lära känna oss, erbjuder vi dig att tillsammans undersöka en av dina aktuella frågor, i en telefon- eller videokonferens, där vi identifierar en möjlig lösning. Denna första intervju är gratis för dig och tjänar endast syftet att du får ett personligt intryck av oss.


Hur vi arbetar:

Vi är pragmatiska: Då vi har många års erfarenheter som företagare och ledare i internationella företag, vet vi hur viktigt det är att ha nödvändig kompetens. I områden utanför vår egen kärnkompetens samråder vi med specialister från vårt nätverk. Detta skapar de bästa lösningarna och koncepten.


Priser:

Våra timtaxor och dagspriser är baserade på projektets storlek. Vi skickar dig gärna ett individuellt erbjudande.