Planerar du att starta eller expandera i Tyskland? Då har du kommit till rätt ställe.

Vad kan vi erbjuda?

Nordic Consulting Team är en ett konsult företaget i Hamburg. Vår erfarna team hjälper till med etablering och tillväxt i Tyskland - allt från uppstartning av företaget, försäljning och export till den tyska marknaden, marknadsföring och PR - till hyra kontorslokaler och rekrytering av personal. Eller med det som just du behöver, till exempel att, tillsammans med dig, utvecla din strategi för Tyskland.

Var ligger vårt fokus?

Vi råder huvudsakligen inom försäljning och marknadsföring i Tyskland men också i ett antal tekniska och ekonomiska områden. Dessutom kan vi vid behov gå in som interim manager eller sparringpartner.

Varför oss?

Vi har många års erfarenhet av uppstart och management av företag i Tyskland och vi kan hitta snabba och pragmatiska lösningar på alla utmaningar. Vi vet hur viktigt ett effektivt och snabbt genomförande av lösningskoncept är, och vi arbetar målmedvetet - även med snäva tidsramar. Och vi förstår den tyska affärskulturen!