Planerar du att starta eller expandera i Tyskland?

Vad kan vi erbjuda?

Vår erfarna team hjälper till med etablering och tillväxt - allt från uppstartning av företaget, rekrytering av personal, försäljning och export, marknadsföring och PR - till hyra kontorslokaler. Eller med det som just du behöver, till exempel att, tillsammans med dig, utvecla din strategi.

Var ligger vårt fokus?

Vi råder huvudsakligen inom rekrytering av personal och försäljning, men också i ett antal tekniska och ekonomiska områden. Dessutom kan vi vid behov gå in som interim manager eller sparringpartner.

Varför oss?

Vi har många års erfarenhet av uppstart och management av företag och vi kan hitta snabba och pragmatiska lösningar på alla utmaningar. Vi vet hur viktigt ett effektivt och snabbt genomförande av lösningskoncept är, och vi arbetar målmedvetet - även med snäva tidsramar.