Interim Management

Vi fyller åpne ledelsesstillinger - selv i begrensede perioder

Dra nytte av vår solide ledelse erfaring - også for en begrenset periode.

Vi kan håndtere ledelsesoppgaver i forbindelse med:

- Tidsbegrensede prosjekter
- Midlertidig fullføring av åpne stillinger i ledelsen
- Restrukturering
- Å bygge nye forretningsområder
- Etablering av datterselskaper.