Virksomhetsetablering i Tyskland

Finn den rette inngangen til Tyskland!

Hvordan kommer du best inn på det tyske markedet? Skal du sette opp et datterselskap, eller vil du starte uten eget firma? Og hvis du setter opp ditt eget selskap, hvilket selskapsform er det rette?

Vi hjelper til med å finne den optimale løsningen.

I forbindelse med etableringen av et nytt selskap kan vi hjelpe deg med å:

- Forbered bedriftskontrakter
- Finn riktig geografisk plassering
- Bygg infrastruktur (leie kontorlokaler, møblere, forberede kontrakter ...)
- Finn de rette ansatte.