Den danske regerings strategi for Tyskland

Den danske regerings strategi for Tyskland

by Peter Bundgard

Regeringen vil med strategien bidrage til at skabe lettere adgang for danske virksomheder til Tyskland, som er Danmarks største eksportmarked.

Udenrigsministeren udtaler:

“Der er et stort uudnyttet potentiale for danske virksomheder i Tyskland. Regeringen vil derfor gerne bidrage til at gøre det lettere for eksportvirksomhederne at komme ind på det store tyske marked.”

Tyskland er Danmarks største eksportmarked. Knap 15 pct. af den samlede danske eksport går til Tyskland, dvs. ca. 148 mia. kr. ud af Danmarks samlede eksport på knap 1.030 mia.kr. i 2014.

Hovedfokus for regeringens strategi er at styrke rammebetingelserne for Danmarks samhandel med Tyskland på kort og længere sigt. Strategien bygger oven på handlingsplanen “Vækst via Eksport: Danmark-Tyskland” fra marts 2014.

Kildeangivelse: 
UDENRIGSMINISTERIET
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Go back